Làm quen với phép chia. Dấu chia


Bài 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 14 SGK Toán 2 tập 2)

Thực hiện hoạt động sau rồi nêu phép chia tương ứng:

a) Chia đều 8 hình tròn cho 2 bạn.

b) Chia đều 6 hình tròn cho 3 bạn.

Phương pháp giải:

Chia đều và tìm số hình tròn của mỗi bạn rồi viết phép chia tương ứng.

Lời giải chi tiết:

a) Chia đều 8 hình tròn cho 2 bạn, mỗi bạn được 4 hình tròn.

Ta có phép chia 8 : 2 = 4

b) Chia đều 6 hình tròn cho 3 bạn, mỗi bạn được 2 hình tròn.

Ta có phép chia 6 : 3 = 2

Bài 2 (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Xem tranh rồi nói phép chia (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi ghi phép chia tương ứng vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3 (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Chọn phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm số củ cải và số số nhóm được chia.

Quan sát hình vẽ để tìm số cái bánh và số đĩa được chia. 

Từ đó nối với phép chia tương ứng.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu
 • Phép chia 1

  Bài 1

 • Phép chia (tiếp theo)

  Bài 1

 • Bảng chia 2

  Bài 1

 • Bảng chia 5

  Bài 1

 • Số bị chia, số chia, thương

  Bài 1

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay