SGK Toán lớp 2 - Cánh diều Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng, phép trừ (có nhớ) tro..

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)


Giải Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) trang 32, 33 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ và hướng dẫn cách tính trong bóng nói, từ đó tìm được kết quả các phép tính đã cho.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

Để tính 12 – 7 ta tách 7 = 2 + 5; sau đó lấy 12 – 2 = 10 rồi lấy 10 – 5 để tìm kết quả cuối cùng của phép tính.

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính:

13 – 5                  14 – 6                   15 – 8 

13 – 7                  14 – 9                   15 – 6

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính bằng cách “tách số” tương tự như bài 1, bài 2.

Lời giải chi tiết:

13 – 5 = 8                   14 – 6 = 8                    15 – 8 = 7

13 – 7 = 6                   14 – 9 = 5                    15 – 6 = 9

Bài 4

Cửa hàng có 11 bộ đồ chơi lắp ghép hình, cửa hàng bán đi 3 bộ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bộ đồ chơi lắp ghép hình?

Phép tính: 

Trả lời: Cửa hàng còn lại  bộ đồ chơi lắp ghép hình.

Phương pháp giải:

Để tìm số bộ đồ chơi lắp ghép hình cửa hàng còn lại ta lấy số bộ đồ chơi lắp ghép hình ban đầu cửa hàng có trừ đi số bộ đồ chơi lắp ghép hình cửa hàng đã bán đi, hay ta thực hiện phép tính 11 – 3.

Lời giải chi tiết:

Phép tính: 11 – 3 = 8.

Trả lời: Cửa hàng còn lại 8 bộ đồ chơi lắp ghép hình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu