Các số có ba chữ số


Số? Chọn cách đọc tương ứng với số:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số?

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh ta thấy mỗi hàng 10 hình lập phương nhỏ.

Đếm số hàng em tìm được tổng số hình lập phương.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Chọn cách đọc tương ứng với số:

 

Phương pháp giải:

Nối mỗi số với cách đọc tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài