Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100


Giải Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 trang 59 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính: 

19 + 43                                         47 + 14

58 + 26                                         66 + 25

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{19}\\{43}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,62}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{47}\\{14}\end{array}}\\\hline{\,\,\,61}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{58}\\{26}\end{array}}\\\hline{\,\,\,84}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{66}\\{25}\end{array}}\\\hline{\,\,\,91}\end{array}\)

Bài 3

Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng:

Phương pháp giải:

Quan sát cách đặt tính và tính để tìm lỗi sai, từ đó sửa lại cho đúng.

Lời giải chi tiết:

Quan sát các phép tính đã cho ta thấy cách đặt tính đã đúng, tuy nhiên kết quả các phép tính chưa đúng.

Ta sửa lại như sau:

Bài 4

Một trang trại có 28 con dê đen và 14 con dê trắng. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con dê?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số con dê đen, số con dê trắng) và hỏi gì (số con dê có tất cả), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số con dê có tất cả ta lấy số con dê đen cộng với số con dê trắng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Dê đen: 28 con      

Dê trắng: 14 con    

Có tất cả:  con

Bài giải

Trang trại đó có tất cả số con dê là:

28 + 14 = 42 (con dê)

Đáp số: 42 con dê.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.