Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000


Tính. Đặt tính rồi tính: 153 + 426 582 + 207 450 + 125 666 + 300 Lớp 2A và lớp 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về động vật trong sách đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi hai lớp sưu tầm được tất cả bao nhiêu bức ảnh?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Cộng các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

153 + 426                    582 + 207                    450 + 125                    666 + 300

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính nhẩm theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu và tính từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Tính (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Đặt tính rồi tính:

803 + 55                      246 + 31                      510 + 9                        694 + 4

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

Lớp 2A và lớp 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về động vật trong sách đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi hai lớp sưu tầm được tất cả bao nhiêu bức ảnh?

Phương pháp giải:

Số bức ảnh hai lớp sưu tầm = Số bức ảnh của lớp 2A + Số bức ảnh của lớp 2B.

Lời giải chi tiết:

Số bức ảnh cả hai lớp sưu tầm được là

145 + 154 = 299 (bức ảnh)

Đáp số: 299 bức ảnh

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài