Bảng chia 5


Bài 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 22 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

10 : 5                                      5 : 5                                        15 : 5 

30 : 5                                      25 : 5                                      50 : 5

40 : 5                                      45 : 5                                      35 : 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 5 trong bài học.

Lời giải chi tiết:

10 : 5 = 2                               5 : 5 = 1                                  15 : 5 = 3      

30 : 5 = 6                               25 : 5 = 5                               50 : 5 = 10

40 : 5 = 8                               45 : 5 = 9                               35 : 5 = 7

Bài (trang 22 SGK Toán 2 tập 2)

Tính:

15 kg : 5                                 35 cm : 5                                45 l : 5

20  kg : 5                                50 dm : 5                                30 l : 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 5 trong bài học và viết đơn vị thích hợp với mỗi câu.

Lời giải chi tiết:

15 kg : 5 = 3 kg                                 35 cm : 5 = 7 cm                               45 l : 5 = 9 l

20  kg : 5 = 4 kg                                50 dm : 5 = 10 dm                            30 l : 5 = 6 l

Bài 3 (trang 23 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính theo bảng nhân 5 và bảng chia 5 đã được học.

Lời giải chi tiết:

5 x 3 = 15                              5 x 9 = 45                              5 x 6 = 30

15 : 5 = 3                               45 : 5 = 9                               30 : 5 = 6

15 : 3 = 5                               45 : 9 = 5                               30 : 6 = 5

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 2 tập 2)

Xem tranh rồi nói phép chia thích hợp:

Phương pháp giải:

- Lấy số bạn chi cho số vòng tròn, tìm được số bạn trong mỗi vòng tròn.

- Lấy số cúc áo chia cho số cúc trên mỗi áo ta tìm được số chiếc áo.

Lời giải chi tiết:

Bài 5 (trang 23 SGK Toán 2 tập 2)

Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 5.

Phương pháp giải:

Em hãy kể một tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày liên quan tới đồ vật, cây cối, con vật... có sử dụng phép chia 5.

Lời giải chi tiết:

Tình huống: Lớp 2A có 35 học sinh, cô giáo chia đều cả lớp thành 7 nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh.


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu
 • Số bị chia, số chia, thương

  Bài 1

 • Luyện tập

  Bài 1

 • Luyện tập chung

  Tính:2 cm x 6 5 kg x 10 2 dm x 8 25 dm : 5 18 l : 2 30 kg : 5 Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: Chọn dấu (+, -, x, :) thích hợp a) Tìm tích, biết hai thừa số là 5 và 9. b) Tìm thương, biết số bị chia là 16 và số chia là 2.

 • Khối trụ - Khối cầu

  Xem các hình sau rồi kể tên một số đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu: Theo em, khối nào lăn được? Mỗi hình sau có bao nhiêu khối trụ? Khối cầu? Khối lập phương? Khối hộp chữ nhật?

 • Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

  Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu? a) Xem hình rồi trả lời các câu hỏi:- Ở bên trái của khối cầu là khối gì? - Ở bên phải của khối cầu là những khối gì? - Khối nào ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật? b) Lấy các khối hình trong bộ đồ dùng xếp theo thứ tự trên.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.