Luyện tập


Bài 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 25 SGK Toán 2 tập 2)

a) Tính nhẩm:

2 : 2                            20 : 2                          18 : 2

5 : 5                            50 : 5                          35 : 5

4 : 2                            25 : 5                          45 : 5

b) Chọn một phép chia ở phần a và nêu số bị chia, số chia, thương của phép chia đó.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm  các phép tính dựa vào bảng chia 2 và bảng chia 5 đã được học.

Lời giải chi tiết:

a)

2 : 2 = 4                                  20 : 2 = 10                             18 : 2 = 9

5 : 5 = 1                                  50 : 5 = 10                             35 : 5 = 7

4 : 2 = 2                                  25 : 5 = 5                               45 : 5 = 9

b) Phép chia 50 : 5 = 10 có số bị chia là 50, số chia là 5 và thương là 10.

Bài 2 (trang 25 SGK Toán 2 tập 2)

Cho phép nhân, nêu hai phép chia thích hợp:

Phương pháp giải:

Dựa vào phép nhân đã cho để viết hai phép chia thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3 (trang 25 SGK Toán 2 tập 2)

Lớp 2C có 20 học sinh. Các bạn sự kiến phân công nhau cùng dọn vệ sinh lớp học.

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu chia đều thành 2 nhóm thì mỗi nhóm có mấy bạn.

b) Nếu chia thành các nhóm, mỗi nhóm 5 bạn thì cả lớp có bao nhiêu nhóm?

Phương pháp giải:

a) Lấy số học sinh của lớp 2C chia cho số nhóm ta tìm được số bạn trong mỗi nhóm.

b) Lấy số học sinh của lớp 2C chia cho số bạn trong mỗi nhóm ta tìm được số nhóm.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu chia thành 2 nhóm thì mỗi nhóm có số học sinh là

20 : 2 = 10 (bạn)

Nếu mỗi nhóm có 5 bạn thì số nhóm là

20 : 5 = 4 (nhóm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Luyện tập chung

  Tính:2 cm x 6 5 kg x 10 2 dm x 8 25 dm : 5 18 l : 2 30 kg : 5 Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: Chọn dấu (+, -, x, :) thích hợp a) Tìm tích, biết hai thừa số là 5 và 9. b) Tìm thương, biết số bị chia là 16 và số chia là 2.

 • Khối trụ - Khối cầu

  Xem các hình sau rồi kể tên một số đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu: Theo em, khối nào lăn được? Mỗi hình sau có bao nhiêu khối trụ? Khối cầu? Khối lập phương? Khối hộp chữ nhật?

 • Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

  Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu? a) Xem hình rồi trả lời các câu hỏi:- Ở bên trái của khối cầu là khối gì? - Ở bên phải của khối cầu là những khối gì? - Khối nào ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật? b) Lấy các khối hình trong bộ đồ dùng xếp theo thứ tự trên.

 • Ngày - giờ

  Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ, 12 giờ. b) 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ, 23 giờ. Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi tranh vẽ:

 • Giờ - Phút

  Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ? Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 4 giờ 15 phút, 5 giờ rưỡi, 11 giờ 15 phút, 12 giờ 30 phút. b) 13 giờ rưỡi, 14 giờ 15 phút, 19 giờ 15 phút, 22 giờ 30 phút.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.