Bảng chia 2


Bài 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 20 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

4 : 2                                                    14 : 2

6 : 2                                                    16 : 2

12 : 2                                                  10 : 2

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả của phép chia dựa vào bảng chia 2 trong bài học.

Lời giải chi tiết:

4 : 2 = 2                                                          14 : 2 = 7

6 : 2 = 3                                                          16 : 2 = 8

12 : 2 = 6                                                       10 : 2 = 5

Bài 2 (trang 20 SGK Toán 2 tập 2)

 Tính (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 2 và viết đơn vị thích hợp.

Lời giải chi tiết:

10 kg : 2 = 5 kg                                 18 cm : 2 = 9 cm                   16 l : 2 = 8 l

14 kg : 2 = 7 kg                                 20 dm : 2 = 10 cm                12 l : 2 = 6 l

Bài 3 (trang 21 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 2 và bảng chia 2 đã học.

Lời giải chi tiết:

2 x 3 = 6                                 2 x 6 = 12                              2 x 9 = 18

6 : 2 = 3                                  12 : 2 = 6                               18 : 2 = 9

6 : 3 = 2                                  12 : 6 = 2                               18 : 9 = 2

Bài 4 (trang 21 SGK Toán 2 tập 2)

Xem tranh rồi nói phép chia thích hợp:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết phép chia tương ứng vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 5 (trang 21 SGK Toán 2 tập 2)

Kể tên một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 2.

Phương pháp giải:

Nêu một tình huống thực tế xung quanh em như con vật, cây cối, đồ dùng ... trong đó sử dụng phép chia 2.

Lời giải chi tiết:

Tình huống: Có 12 bông hoa chia đều vào 2 lọ, mỗi lọ có 6 bông hoa.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài