Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)


Giải Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 68, 69 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính: 

Phương pháp giải:

Thực hiện trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

41 – 5                                 23 – 4

34 – 9                                 96 – 8

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{41}\\{\,\,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,36}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{23}\\{\,\,4}\end{array}}\\\hline{\,\,\,19}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{34}\\{\,\,\,9}\end{array}}\\\hline{\,\,\,25}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{96}\\{\,\,\,8}\end{array}}\\\hline{\,\,\,88}\end{array}\)

Bài 3

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm hoặc đặt tính rồi tính để tìm kết quả các phép tính ghi trên mỗi con cá, từ đó nối phép tính với kết quả tương ứng ghi trên mỗi chiếc xô.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

78 – 3 = 75                    45 – 9 = 36

41 – 5 = 36                    83 – 8 = 75

80 – 5 = 75                    24 – 9 = 15                   22 – 7 = 15

Vậy ta nối mỗi phép tính với kết quả tương ứng như sau:

Bài 4

Buổi sáng cửa hàng bán được 31 quả bóng, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 6 quả. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu quả bóng?

Phương pháp giải:

Số quả bóng buổi chiều bán được = Số quả bóng buổi sáng bán được - 6 quả.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Buổi sáng bán: 31 quả bóng                

Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng: 6 quả

Buổi chiều bán:  quả                    

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số quả bóng là:

31 – 6 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả bóng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay