Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng, phép trừ (có nhớ) tro..

Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20


Giải Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 17 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Tìm kết quả của mỗi phép tính:

b) Tìm số thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm để tìm kết quả của các phép tính.

Lời giải chi tiết:

a) 9 + 1 = 10                  8 + 2 = 10                  7 + 3 = 10

  5 + 5 = 10                    1 + 9 = 10                  4 + 6 = 10

b)

Bài 2

Tính:

10 + 1                   10 + 4                  10 + 9

10 + 5                   10 + 7                  10 + 3

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm để tìm kết quả của các phép tính.

Lời giải chi tiết:

10 + 1 = 11                    10 + 4 = 14                    10 + 9 = 19

10 + 5 = 15                    10 + 7 = 17                    10 + 3 = 13

Bài 3

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

      9 + 1 = 10

      9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

      8 + 2 = 10 

      8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13 

      7 + 3 = 10

      7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15

Bài 4

Tìm số thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh ta thấy số ở ô trống bằng tổng của hai số ghi trên cột, từ đó tìm được các số còn thiếu để điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay