Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng, phép trừ (có nhớ) tro..

Luyện tập (trang 44, 45)


Giải Luyện tập trang 44, 45 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Lúc đầu trên sân có 6 bạn đang chơi, sau đó có thêm 5 bạn đi đến. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài giải

Trên sân có tất cả số bạn là:

(bạn)

Đáp số:

bạn.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bạn lúc đầu có trên sân, số bạn đi đến thêm) và hỏi gì (số bạn có tất cả trên sân), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số bạn có tất cả trên sân ta lấy số bạn lúc đầu có trên sân cộng với số bạn đi đến thêm. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 6 bạn               

Có thêm: 5 bạn       

Có tất cả:  bạn 

Bài giải

Trên sân có tất cả số bạn là:

6 + 5 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn.

Bài 2

Cường có 12 quả bóng, Cường cho em 5 quả. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu quả bóng?

Bài giải

Cường còn lại số quả bóng là:

 (quả)

Đáp số:  quả bóng.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số quả bóng Cường có, số quả bóng Cường cho em) và hỏi gì (số quả bóng Cường còn lại), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số quả bóng Cường còn lại ta lấy số quả bóng Cường có trừ đi số quả bóng Cường cho em.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 12 quả bóng          

Cho em: 5 quả bóng     

Còn lại:  quả bóng

Bài giải

Cường còn lại số quả bóng là:

12  – 5 = 7 (quả)

Đáp số: 7 quả bóng.

Bài 3

Tham dự cuộc thi viết về chủ đề “Em yêu biển đảo Việt Nam”, đội Hải Âu có 25 bài dự thi, đội Chim Én có 30 bài dự thi. Hỏi hai đội có tất cả bao nhiêu bài dự thi?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bài dự thi của đội Hải Âu, số bài dự thi của đội Chim Én) và hỏi gì (số bài dự thi của cả hai đội), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số bài dự thi của cả hai đội ta lấy số bài dự thi của đội Hải Âu cộng với số bài dự thi của đội Chim Én.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đội Hải Âu: 25 bài dự thi   

Đội Chim Én: 30 bài dự thi

Có tất cả:  bài dự thi

Bài giải

Cả hai đội có tất cả số bài dự thi là:

25 + 30 = 55 (bài)

Đáp số: 55 bài dự thi.

Bài 4

Lớp 2B trồng 12 khóm hoa, trong đó có 3 khóm đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu khóm chưa nở hoa?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số khóm hoa đã trồng, số khóm hoa đã nở) và hỏi gì (số khóm hoa chưa nở), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số khóm hoa chưa nở ta lấy số khóm hoa đã trồng trừ đi số khóm hoa đã nở.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trồng: 12 khóm hoa              

Đã nở hoa: 3 khóm hoa         

Chưa nở hoa:  khóm hoa

Bài giải

Còn lại số khóm hoa chưa nở là:

12 – 3 = 9 (khóm)

Đáp số: 9 khóm hoa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay