Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 4: Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép tr..

Luyện tập

Tải về

Tìm số và dấu (>, <, =) thích hợp: Sắp xếp chiều cao của các bạn học sinh theo thứ tự từ cao đến thấp:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm số và dấu (>, <, =) thích hợp:

Phương pháp giải:

Quan sát các số đã cho rồi viết số trăm, chục, đơn vị vào ô trống.

So sánh hai số để điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

>, <, =

Phương pháp giải:

Cách so sánh các số có ba chữ số:

- So sánh chữ số hàng trăm, nếu các chữ số hàng trăm bằng nhau ta so sánh các số hàng chục.

- Nếu các chữ số hàng chục bằng nhau ta so sánh các số hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Cho các số:

a) Tìm số lớn nhất

b) Tìm số bé nhất

c) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

So sánh các số có ba chữ số để tìm số lớn nhất, số bé nhất và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

Ta có 383 < 571 < 994 < 997

Vậy số lớn nhất là 997

Số bé nhất là 383

Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: 383, 571, 994, 997

Bài 4

Số?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình để xác định trên mỗi chiếc tàu, haitoa liên tiếp cách nhau bao nhiêu đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Sắp xếp chiều cao của các bạn học sinh theo thứ tự từ cao đến thấp:

Phương pháp giải:

So sánh chiều cao của 3 bạn bằng cách so sánh các số có 3 chữ số rồi kết luận.

Lời giải chi tiết:

Ta có 130 < 135 < 138 < 140.

Vậy chiều cao của các bạn học sinh theo thứ tự từ cao đến thấp là 130 cm, 135 cm, 138 cm, 140 cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu
Tải về
 • Luyện tập chung (trang 56)

  Số? Tìm số lớn nhất. b). Tìm số bé nhất. c) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn. Em hãy ước lượng có bao nhiêu chấm tròn trong hình dưới đây?

 • Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

  Tính. Đặt tính rồi tính: 153 + 426 582 + 207 450 + 125 666 + 300 Lớp 2A và lớp 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về động vật trong sách đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi hai lớp sưu tầm được tất cả bao nhiêu bức ảnh?

 • Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (trang 60)

  Tính. Đặt tính rồi tính: 625 – 110 865 – 224 743 – 543 946 – 932 Ở một đài quan sát thiên văn, ngày thứ nhất có 259 học sinh đến tham quan, ngày thứ hai số học sinh đến tham quan ít hơn ngày thứ nhất 45 học sinh. Hỏi ngày thứ hai có bao nhiêu học sinh đến tham quan?

 • Luyện tập

  Tính. Đặt tính rồi tính: a) 174 + 625 607 + 82 281 + 8 b) 487 – 234 596 – 95 724 – 4 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo mẫu):

 • Mét

  a) Kể tên một số đồ vật dài hơn 1 m. b) Kể tên một số đồ vật ngắn hơn 1m. a) Tính: 7 m + 3 m 2 m x 4 15 m – 9 m 20 m : 5 Cuộn dây điện thứ nhất dài 36 m, cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất 9 m. Hỏi cuộn dây điện thứ hai dài bao nhiêu mét?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay