SGK Toán lớp 2 - Cánh diều Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng, phép trừ (có nhớ) tro..

Số hạng - Tổng (trang 14)


Giải Số hạng - Tổng trang 14 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Bài 1

Nêu số hạng, tổng trong mỗi phép tính sau:

Phương pháp giải:

Quan sát vị trí các số trong phép tính, từ đó xác định được số hạng, tổng trong mỗi phép tính.

*) Trong phép tính 35 + 2 = 37:

• 35 và 2 được gọi là số hạng.

• 37 hoặc 35 + 2 được gọi là tổng.

Làm tương tự với câu còn lại.

Lời giải chi tiết:

*) Trong phép tính 35 + 2 = 37:

• 35 và 2 được gọi là số hạng.

• 37 hoặc 35 + 2 được gọi là tổng.

*) Trong phép tính 18 + 50 = 68:

• 18 và 50 được gọi là số hạng.

• 68 hoặc 18 + 50 được gọi là tổng.

Bài 2

Tính tổng, biết các số hạng lần lượt là:

Phương pháp giải:

- Áp dụng công thức: Số hạng + Số hạng = Tổng.

- Ta có thể “đặt tính rồi tính” như sau:

+ Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

+ Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{10}\\{\,\,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,15}\end{array}\)                                             \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{20}\\{30}\end{array}}\\\hline{\,\,\,50}\end{array}\)

Bài 3

Thực hành “Lập tổng”.

Phương pháp giải:

Lấy hai thẻ số bất kì trong 4 thẻ số đã cho rồi lập tổng từ hai thẻ số đã cho

Lời giải chi tiết:

Lấy hai thẻ số bất kì từ các thẻ số đã cho ta lập được các tổng như sau:

4 + 20            4 + 2               4 + 30

20 + 2            20 + 30           2 + 30

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu