Phép chia (tiếp theo)


Bài 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 18 SGK Toán 2 tập 2)

Cho phép nhân, nêu hai phép chia thích hợp:

Phương pháp giải:

Ta lấy tích chia cho từng thừa số rồi viết phép chia phù hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2 (trang 18 SGK Toán 2 tập 2)

Số ?

Phương pháp giải:

- Tính nhẩm các phép tính theo bảng nhân 2 và bảng nhân 5

- Lấy tích đã tìm được chia cho từng thừa số rồi viết kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3 (trang 19 SGK Toán 2 tập 2)

Nêu phép nhân và phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

a) Lấy số học sinh trong mỗi cặp nhân với số cặp ta được một tích.

Lấy tích vừa tìm được chia cho từng thừa số rồi điền vào ô trống. 

b) Lấy số học sinh trong mỗi nhóm nhân với số nhóm ta được một tích.

Lấy tích vừa tìm được chia cho từng thừa số rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4 (trang 19 SGK Toán 2 tập 2)

Kể chuyện theo các bức tranh có sử dụng phép chia 8 : 2.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ và mô tả bức tranh có sử dụng phép chia 8 : 2

Lời giải chi tiết:

Nam và Hoa có một bình cá và trong bình có 8 con cá. Không may cún con đùa nghịch làm vỡ bình cá vì vậy Nam và Hoa lấy hai chiếc bình khác đựng, mỗi bình có 4 con cá.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài