Làm quen với phép nhân. Dấu nhân


Bài 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 4 SGK Toán 2 tập 2)

Xem hình rồi nói (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

Quan sát và điền dấu thích hợp vào chỗ trống theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

4 được lấy 5 lần

4 × 5 = 20

6 được lấy 2 lần

6 × 2 = 12


Bài 2 (trang 5 SGK Toán 2 tập 2)

Chọn phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:


Phương pháp giải:

- Quan sát mỗi khay hoặc đĩa có bao nhiêu quả trứng, hộp sữa, cái bánh và có tất cả bao nhiêu khay, đĩa tương ứng.

- Chọn phép nhân thích hợp với mỗi hình vẽ.


Lời giải chi tiết:

Bài 3 ( trang 5 SGK Toán 2 tập 2)

Xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép nhân sau:

 

Phương pháp giải:

Phương pháp:

  • Phép nhân 4 × 3: Chọn mỗi thẻ có 4 chấm tròn và lấy ra 3 thẻ

  • Phép nhân 5 × 4:  Chọn mỗi thẻ có 5 chấm tròn và lấy ra 4 thẻ

  • Phép nhân 5 × 5: Chọn mỗi thẻ có 5 chấm tròn và lấy ra 5 thẻ

Lời giải chi tiết:

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 2 tập 2)

a) Xem tranh rồi thảo luận về phép tính của Quân và Thư. Theo em, bạn nào nêu phép tính đúng?


b) Kể một tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế.

Phương pháp giải:

- Quan sát mỗi đĩa có bao nhiêu chiếc bánh và có mấy chiếc đĩa.

- Chọn phép tính phù hợp với hình vẽ.


Lời giải chi tiết:

a) Mỗi đĩa có 6 chiếc bánh và có 2 đĩa, vậy phép nhân là 6 × 2 = 12.

 Vậy bạn Quân nêu phép tính đúng.

b) Tình huống có sử dụng phép nhân: 

Bạn Hoa mua 3 hộp bút, mỗi hộp có 10 chiếc bút, vậy Hoa đã mua tất cả 10 × 3 = 30 chiếc bút.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài