Ngày - Tháng


a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? b) Ngày 20 tháng 10 là thứ mấy? c) Đọc và viết các ngày được khoanh tròn trong tờ lịch bên. Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 6 dưới đây?Xem tờ lịch trên rồi cho biết: - Tháng 6 có bao nhiêu ngày? - Ngày 1 tháng 6 là thứ mấy? - Các ngày thứ Bảy trong tháng 6 là những ngày nào ? - Nếu thứ Ba tuần này là ngày 14 tháng 6 thì thứ Ba tuần trước là ngày nào ? Thứ ba tuần sau là ngày nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đây là tờ lịch tháng 10:

a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày?

b) Ngày 20 tháng 10 là thứ mấy?

c) Đọc và viết các ngày được khoanh tròn trong tờ lịch bên.

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch tháng 10 và cách đọc, viết trong ví dụ mẫu  rồi trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Tháng 10 có 31 ngày.

b) Ngày 20 tháng 10 là thứ Năm.

c)

Đọc

Viết

Ngày ba tháng Mười

Ngày 3 thang 10

Ngày sáu tháng Mười

Ngày 6 tháng 10

Ngày mười lăm tháng Mười

Ngày 15 tháng 10

Ngày mười chín tháng Mười

Ngày 19 tháng 10

Ngày hai mươi mốt tháng Mười

Ngày 21 tháng 10

Ngày hai mươi lăm tháng 10

Ngày 25 tháng 10

Bài 2

a) Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 6 dưới đây?

b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:

- Tháng 6 có bao nhiêu ngày?

- Ngày 1 tháng 6 là thứ mấy?

- Các ngày thứ Bảy trong tháng 6 là những ngày nào ?

- Nếu thứ Ba tuần này là ngày 14 tháng 6 thì thứ Ba tuần trước là ngày nào ? Thứ ba tuần sau là ngày nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch tháng 6, điền các ngày còn thiếu rồi trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Các ngày còn thiếu trong tờ lịch là ngày 4, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 28, 30.

b)

- Tháng 6 có 30 ngày.

- Ngày 1 tháng 6 là thứ Tư.

- Các ngày thứ Bảy trong tháng 6 là ngày 4, 11, 18, 25.

- Nếu thứ Ba tuần này là ngày 14 tháng 6 thì thứ Ba tuần trước là ngày 7. Thứ ba tuần sau là ngày nào 21.

 

Bài 3

Xem lịch dự báo thời tiết trong tháng 7, trả lời các câu hỏi:

a) Những ngày nào có thể có mưa?

b) Hồng muốn chọn một tuần có nhiều ngày có thể nắng để đi du lịch biển. Hỏi Hồng nên chọn từ ngày nào đến ngày nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch tháng 7 và các biểu tượng ngày có nắng, mưa để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Những ngày có thể có mưa là 1, 2, 3, 4, 9 17, 27, 28, 29.

b) Tuần Hồng có thể đi du lịch biển là từ ngày 18 đến ngày 24.

Bài 4

Thực hành: Lấy một tờ lịch tháng rồi đánh dấu và ghi chú những ngày có sự kiện đặc biệt trong tờ lịch của em.

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch của một tháng trong năm rồi đánh dấu, ghi chú những ngày có sự kiện đặc biệt trong tờ lịch.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Ngày 20 tháng 4 là ngày sinh nhật em.

           Ngày 28 tháng 4 là sinh nhật mẹ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài