Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (trang 60)


Tính. Đặt tính rồi tính: 625 – 110 865 – 224 743 – 543 946 – 932 Ở một đài quan sát thiên văn, ngày thứ nhất có 259 học sinh đến tham quan, ngày thứ hai số học sinh đến tham quan ít hơn ngày thứ nhất 45 học sinh. Hỏi ngày thứ hai có bao nhiêu học sinh đến tham quan?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

sa


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài