Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng, phép trừ (có nhớ) tro..

Luyện tập chung (trang 50, 51)


Giải Luyện tập chung trang 50, 51 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một rạp xiếc thú có 8 diễn viên thú, người ta vừa huấn luyện thêm được 5 diễn viên thú nữa. Hỏi rạp xiếc đó có tất cả bao nhiêu diễn viên thú?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số diễn viên thú ban đầu rạp xiếc có, số diễn viên thú mới huấn luyện thêm) và hỏi gì (số diễn viên thú rạp xiếc có tất cả), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để số diễn viên thú rạp xiếc có tất cả tìm ta lấy số diễn viên thú ban đầu rạp xiếc có cộng với số diễn viên thú mới huấn luyện thêm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 8 diễn viên thú                     

Huấn luyện thêm: 5 diễn viên thú

Có tất cả:  diễn viên thú.     

Bài giải 

Rạp xiếc có tất cả số diễn viên thú là:

8 + 5 = 13 (diễn viên)

Đáp số: 13 diễn viên.

Bài 2

Để sơn lại các phòng học, bác thợ sơn đã dùng 9 thùng sơn trắng và 8 thùng sơn vàng. Hỏi bác thợ sơn đã dùng tất cả bao nhiêu thùng sơn?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số thùng sơn trắng, số thùng sơn vàng đã dùng) và hỏi gì (số thùng sơn đã dùng tất cả), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số thùng sơn đã dùng tất cả ta lấy số thùng sơn trắng đã dùng cộng với số thùng sơn vàng đã dùng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Sơn trắng: 9 thùng        

Sơn vàng: 8 thùng         

Dùng tất cả:  thùng

Bài giải

Bác thợ sơn đã dùng tất cả số thùng sơn là:

9 + 8 = 17 (thùng)

Đáp số: 17 thùng sơn.

Bài 3

Buổi sáng siêu thị bán được 30 thùng táo, buổi chiều siêu thị bán được nhiều hơn buổi sáng 10 thùng. Hỏi buổi chiều siêu thị bán được bao nhiêu thùng táo?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số thùng táo buổi sáng bán được, số thùng táo buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng) và hỏi gì (số thùng táo buổi chiều bán được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số thùng táo buổi chiều bán được ta lấy số thùng táo buổi sáng bán được cộng với số thùng táo buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Buổi sáng bán: 30 thùng

Buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng: 10 thùng

Buổi chiều bán:  thùng

Bài giải

Buổi chiều siêu thị bán được số thùng táo là:

30 + 10 = 40 ( thùng)

Đáp số: 40 thùng táo.

Bài 4

Mẹ mua cho Phú 12 chiếc bút chì, Phú đã dùng hết 6 chiếc. Hỏi Phú còn lại bao nhiêu chiếc bút chì ?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chiếc bút chì mẹ mua cho Phú, số chiếc bút chì Phú đã dùng) và hỏi gì (số chiếc bút chì Phú còn lại), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số chiếc bút chì Phú còn lại ta lấy số chiếc bút chì mẹ mua cho Phú trừ đi số chiếc bút chì Phú đã dùng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mẹ mua cho Phú: 12 chiếc

Đã dùng: 6 chiếc              

Còn lại:  chiếc          

Bài giải

Phú còn lại số chiếc bút bi là:

12 – 6 = 6 (chiếc)

Đáp số: 6 chiếc bút chì.

Bài 5

Lớp 2C có 28 bạn, sau khi được bác sĩ kiểm tra mắt thì có 5 bạn bị cận thị. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu bạn không bị cận thị?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bạn của lớp 2C, số bạn bị cận thị) và hỏi gì (số bạn không bị cận thị), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số bạn không bị cận thị ta lấy số bạn của lớp 2C trừ đi số bạn bị cận thị.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 28 bạn                        

Bị cận thị: 5 bạn                

Không bị cận thị:  bạn

Bài giải

Lớp 2C có số bạn không bị cận thị là:

28 – 5 = 23 ( bạn)

Đáp số: 23 bạn.

Bài 6

Trong cùng một toà nhà, gia đình Khánh ở tầng 15, gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh 4 tầng. Hỏi gia đình Vân ở tầng bao nhiêu?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số tầng gia đình Khánh ở, số tầng gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh) và hỏi gì (số tầng gia đình Vân ở), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số tầng gia đình Vân ở ta lấy số tầng gia đình Khánh ở trừ đi số tầng gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Gia đình Khánh: tầng 15

Gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh: 4 tầng

Gia đình Vân: tầng ?

Bài giải

Gia đình Vân ở tầng số:

15 – 4 = 11 

Đáp số: Tầng 11.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.