Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng, phép trừ (có nhớ) tro..

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20


Giải Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 18, 19 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ và hướng dẫn cách đếm trong bóng nói, từ đó tìm được kết quả các phép tính đã cho.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

- Để tính 9 + 2 ta đếm thêm 2 bắt đầu từ 9.

- Để tính 9 + 4 ta đếm thêm 4 bắt đầu từ 9.

- Để tính 7 + 4 ta đếm thêm 4 bắt đầu từ 7.

- Để tính 8 + 5 ta đếm thêm 5 bắt đầu từ 8.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính:

7 + 5                   8 + 6                      6 + 5

7 + 6                   9 + 6                      6 + 6

Phương pháp giải:

Học sinh tự tính kết quả các phép tính bằng cách “đếm thêm” một số đơn vị thích hợp tương tự như cách làm ở bài 1, bài 2.

Lời giải chi tiết:

7 + 5 = 12                   8 + 6 = 14                   6 + 5 = 11

7 + 6 = 13                   9 + 6 = 15                   6 + 6 = 12

Bài 4

Một đoàn tàu có 9 toa. Trong dịp nghỉ lễ, người ta nối thêm 5 toa nữa. Hỏi sau khi nối, đoàn tàu đó có tất cả bao nhiêu toa?

Phép tính: 

Trả lời: Sau khi nối, đoàn tàu đó có tất cả  toa. 

Phương pháp giải:

Để tìm số toa đoàn tàu có sau khi nối ta lấy số toa có ban đầu cộng với số toa được nối thêm, hay ta thực hiện phép tính 9 + 5.

Lời giải chi tiết:

Phép tính: Phép tính: 9 + 5 = 14.

Trả lời: Sau khi nối, đoàn tàu đó có tất cả 14 toa.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay