Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Lít (trang 78, 79)


Giải Lít trang 78, 79 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bài 1 (trang 78 SGK Toán 2 tập 1)

a) Mỗi bình sau chứa bao nhiêu lít nước?

b) Rót nước từ bình vào đầy ba ca 1\(l\) thì vừa hết nước trong bình. Hỏi lúc đầu bình có bao nhiêu lít nước?

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh vẽ, tìm vạch chỉ mức nước của mỗi bình rồi đọc số đo dung tích chỉ lượng nước có trong mỗi mình.

b) Quan sát ta thấy rót nước từ bình vào đầy ba ca 1\(l\) thì vừa hết nước trong bình, do đó lượng nước trong bình bằng tổng số lít nước có trong 3 ca.

Lời giải chi tiết:

a) Bình thứ nhất chứa 2 \(l\) nước.

  Bình thứ nhất chứa 4 \(l\) nước.

  Bình thứ nhất chứa 7 \(l\) nước.

b) Rót nước từ bình vào đầy ba ca 1\(l\) thì vừa hết nước trong bình. Do đó lúc đầu bình có 3 \(l\) nước.

Bài 2

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 2 tập 1) 

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 32 \(l\) + 5 \(l\) = 37 \(l\)

15 \(l\) + 5 \(l\)                       22 \(l\) –  20 \(l\)

7 \(l\) + 3 \(l\) + 8 \(l\)                37 \(l\) – 2 \(l\)– 5 \(l\)

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính tương tự như với các phép tính thông thường, sau đó ghi thêm đơn vị \(l\) vào sau kết quả.

Lời giải chi tiết:

15 \(l\) + 5 \(l\) = 20 \(l\)

22 \(l\) –  20 \(l\) = 2 \(l\)

7 \(l\) + 3 \(l\) + 8 \(l\) = 10 \(l\) + 8 \(l\) = 18 \(l\)

37 \(l\) – 2 \(l\)– 5 \(l\) = 35 \(l\) – 5 \(l\) = 30 \(l\)

Bài 3

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 2 tập 1)

Bình xăng của một ô tô có 52 \(l\) xăng, ô tô đã đi một quãng đường hết 30  \(l\) xăng. Hỏi bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng ?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số lít xăng có trong bình xăng, số lít xăng đã dùng) và hỏi gì (số lít xăng còn lại), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số lít xăng còn lại ta lấy số lít xăng có trong bình xăng trừ đi số lít xăng đã dùng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 52 \(l\)         

Đã dùng: 30 \(l\) 

Còn lại:  \(l\)

Bài giải

Bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng là:

52 – 30 = 22 (\(l\))

Đáp số: 22 \(l\).

Bài 4

Bài 4 (trang 79 SGK Toán 2 tập 1)

Chọn thẻ ghi số lít thích hợp với mỗi đồ vật:

Phương pháp giải:

Quan sát các đồ vật, ước lượng dung tích của mỗi đồ vật rồi chọn thẻ ghi số lít thích hợp với mỗi đồ vật.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Bài 5 (trang 79 SGK Toán 2 tập 1)

Thực hành: Đổ 1\(l\) nước từ bình 1 \(l\) sang các cốc như nhau.

Phương pháp giải:

Học sinh lấy các cốc như nhau và dùng bình 1 \(l\) đổ nước sang các cốc như nhau.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hành đổ 1\(l\) nước từ bình 1 \(l\) sang các cốc như nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay