Thế giới sau chiến tranh lạnh


Tóm tắt mục IV. Thế giới sau chiến tranh lạnh. Sau bốn thập niên chạy đua vũ trang quá tốn kém.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Sự chấm dứt "Chiến tranh lạnh"

- Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, mối quan hệ quốc tế chuyển từ “đối đầu" sang "đối thoại”.

- Tháng 12-1989, Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”.

Mục 2

2. Thời kì sau “Chiến tranh lạnh”

- Tình hình thế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hướng như sau:

+ Xu thế hòa hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế.

+ Sự tan rã của trật tự hai cực lanta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.

+ Từ sau "Chiến tranh lạnh" và dưới tác động to lớn của cách mạng khoa học - kĩ thuật, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

+ Tuy hoà bình được củng cố nhưng từ đầu những năm 90 của thế ki XX, nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái (Liên bang Nam Tư cũ, Châu Phi và một số nước Trung Á).

=> Tuy nhiên, xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển kinh tế. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI.

ND chính

Tóm tắt nội dung chính về sự chấm dứt Chiến tranh lạnh và tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí