Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?


Đề bài

Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa trên hướng dẫn của giáo viên kết hợp tìm hiểu sách, báo, internet để trả lời.

Lời giải chi tiết

Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là

- Nâng cao trình độ dân trí, hòa nhập với xu hướng phát triển chung của toàn nhân loại.

- Phát triển và ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất

- Xóa đói, giảm nghèo, lạc hậu, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Tập trung phát triển nền kinh tế mạnh, bền vững để đưa đất nước đi lên hội nhập với quốc tế. 

- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc văn hóa bên ngoài. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 96 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.