Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa


Tóm tắt mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Khi các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục III

III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

* Nguyên nhân:

- Các nước Đông Âu xây dựng chủ nghĩa xã hội cần phải có sự hợp tác cao hơn và đa dạng hơn với Liên Xô.

* Quá trình hình thành:

- Ngày 8 - 1 - 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập, nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN, đạt được nhiều thành tích.

=> Đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

- Tháng 5 - 1955, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập là một liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

ND chính

Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa: nguyên nhân và quá trình hình thành.

Sơ đồ tư duy Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 49 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.