Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

Bình chọn:
4.2 trên 32 phiếu

Khi các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Những cơ sở để hình thành sự hợp tác về chính trị và kinh tế giữa Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

+ Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác- Lê-nin làm nền tảng tư tưởng.

+ Đều có mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

- Với sự ra đời của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) năm 1949 và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955) đã hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

- Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) ra đời nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lần nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa và đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

- Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va: là liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần to lớn trong việc duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới. 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 10 - Xem ngay

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì? Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì? Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Thế nào là lãnh địa phong kiến ? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào ? Thế nào là lãnh địa phong kiến ? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào ?

Giải bài tập 2 trang 59 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những cuộc phát kiến địa lí Những cuộc phát kiến địa lí

Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng.

Xem chi tiết
Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và văn hoá Lào Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và văn hoá Lào

Giải bài tập 3 trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị trung đại châu Âu Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị trung đại châu Âu

Giải bài tập 3 trang 59 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng