Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?


Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 7 SGK Lịch sử 9

Đề bài

Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 6 để trả lời

Lời giải chi tiết

- Từ năm 1945 đến năm 1949, vượt qua nhiều khó khăn, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân. Đó là:

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Tiến hành cải cách ruộng đất.

+ Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước.

+ Thực hiện các quyền tự do dân chủ.

+ Cải thiện đời sống nhân dân.

⟹ Lịch sử các nước Đông Âu đã bước sang một trang mới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 47 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí