Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay


Đề bài

Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 179 - 182 để trả lời.

Lời giải chi tiết

1. Giai đoạn 1919 - 1930:

- Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần hai, đã đưa xã hội Việt Nam từ phong kiến nông nghiệp lên xã hội thuộc địa.

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3-2-1930, từ đó Cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng. Cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới.

2. Giai đoạn 1930 - 1945:

- Cách mạng Việt Nam trải qua các cuộc tập dượt: 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945.

- 15 năm chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho một cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

- Cách mạng tháng Tám thành công mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc.

3. Giai đoạn 1945 - 1954:

- Sau cách mạng tháng Tám, nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn đễ giữ vững chính quyền.

- Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến toàn quốc.

- Cả nước tiến hành kháng chiến chống Pháp và giành được nhiều chiến thắng trên các lĩnh vực.

- Ngày 21-7-1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, chấm dứt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.

4. Giai đoạn 1954 - 1975:

- Nhân dân hai miền cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ:

+ Miền Bắc: xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại và thực hiện nghĩa vụ hậu phương đối với miền Nam.

+ Miền Nam: đấu tranh chống các chiến lược chiến tranh của Mĩ.

- Cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.

5. Giai đoạn 1975 - 2000:

- Đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.