Giải Bài 7 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần gieo

Kết quả gieo

Tổng số lần xuất hiện

Mặt 1 chấm

Mặt 2 chấm

Mặt 3 chấm

Mặt 4 chấm

Mặt 5 chấm

Mặt 6 chấm

1

?

?

?

?

?

?

?

...

?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện mặt 1 chấm;                        b) Xuất hiện mặt 2 chấm;

c) Xuất hiện mặt 3 chấm;                        d) Xuất hiện mặt 4 chấm;

e) Xuất hiện mặt 5 chấm;                        g) Xuất hiện mặt 6 chấm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt X bằng

Số lần xuất hiện mặt X : Tổng số lần gieo xúc xắc

Lời giải chi tiết

a)   Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm là: 

Số lần xuất hiện mặt 1 chấm : 10

b)  Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 2 chấm : 10

c) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 3 chấm là Số lần xuất hiện mặt 3 chấm : 10

d)  Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 4 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 4 chấm : 10

e) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 5 chấm : 10

g)  Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 6 chấm : 10

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài