Giải Bài 2 trang 22 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Một câu lạc bộ có 24 thành viên. Người phụ trách thống kê những thành viên có mặt tại câu lạc bộ trong một tuần như ở bảng bên

a) Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.

b) Ngày nào có mặt đầy đủ tất cả các thành viên của câu lạc bộ? 

c) Tính tổng số lượt người vắng mặt tại câu lạc bộ trong tuần.

Thứ

Số thành viên có mặt

2

llll   llll   llll   lll

3

llll   llll   llll   llll 

4

llll   llll   llll   llll   llll

5

llll   llll   llll  llll  lll

6

llll   llll   llll   llll  l

llll  : 5 người   l : 1 người

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số thành viên có mặt

Tổng số lượt vắng mặt = tổng số lượt vắng mặt ở các ngày

Lời giải chi tiết

a) Đối tượng thống kê là 24 thành viên của câu lạc bộ

      Tiêu chí thống kê là những thành viên có mặt tại câu lạc bộ trong một tuần

b) Thứ tư, tất cả các thành viên có mặt đầy đủ

c)

  •     Số người vắng mặt vào thứ hai là: 24 - 18 = 6 (người)
  •     Số người vắng mặt vào thứ ba là: 24 - 20 = 4 (người)
  •     Số người vắng mặt vào thứ tư là: 24 - 24 = 0 (người)
  •     Số người vắng mặt vào thứ năm là: 24 - 23 = 1 (người)
  •     Số người vắng mặt vào thứ sáu là: 24 - 21 = 3 (người)

Vậy tổng số người vắng trong tuần là: 6 + 4 + 0 + 1 + 3 = 14 (người)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài