Giải Bài 4 trang 23 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Biểu đồ cột kép ở Hình 20 biểu diễn sản lượng cà phê và gạo xuất khẩu của Việt Nam trong ba năm 2017, 2018, 2019. 

a) Tính tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 

b) Sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2019 là bao nhiêu? 

c) Tính tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019

d) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn sản lượng gạo xuất khẩu năm 2018 là bao nhiêu? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 = lượng cà phê xuất khẩu năm 2017+ lượng cà phê xuất khẩu năm 2018+ lượng cà phê xuất khẩu năm 2019

*Tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 = lượng gạo xuất khẩu năm 2017+ lượng gạo xuất khẩu năm 2018+ lượng gạo xuất khẩu năm 2019

Lời giải chi tiết

a) Tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:

1,57 + 1,88 + 1,65 = 5,1 (triệu tấn)

b) Sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2019 là:

1,88 - 1,65 = 0,23 (triệu tấn)

c) Tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:

5,82 + 6,11 + 6,37 = 18,3 (triệu tấn) 

d) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn sản lượng gạo xuất khẩu năm 2018 là: 

6,37 - 6,11 = 0,26 (triệu tấn)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài