Giải Bài 3 trang 23 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Do tác động của En Ni-nô (El Nino), mùa mưa năm 2015 đến muộn và kết thúc sớm nên mực nước sông Mê Kông xuống thấp nhất trong 90 năm qua. Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn héc-ta lúa. Biểu đồ ở Hình 19 cho biết diện tích lúa bị hại do xâm nhập mặn vào cuối năm 2015 và đầu năm của một số tỉnh. Tính tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh đó.

Đề bài

Do tác động của En Ni-nô (El Nino), mùa mưa năm 2015 đến muộn và kết thúc sớm nên mực nước sông Mê Kông xuống thấp nhất trong 90 năm qua. Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn héc-ta lúa. 

Biểu đồ ở Hình 19 cho biết diện tích lúa bị hại do xâm nhập mặn vào cuối năm 2015 và đầu năm của một số tỉnh. Tính tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh đó. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh= diện tích lúa bị hại tỉnh Kiên Giang+ diện tích lúa bị hại tỉnh Cà Mau+ diện tích lúa bị hại tỉnh Bến Tre

Lời giải chi tiết

Tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh là: 54 000 + 50 000 + 14 000 = 118 000 (ha)


Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu
 • Giải Bài 4 trang 23 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Biểu đồ cột kép ở Hình 20 biểu diễn sản lượng cà phê và gạo xuất khẩu của Việt Nam trong ba năm 2017, 2018, 2019. a) Tính tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 b) Sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2019 là bao nhiêu? c) Tính tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 d) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn sản lượng gạo xuất khẩu năm 2018 là bao nhiêu?

 • Giải Bài 5 trang 23 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Biểu đồ cột kép ở Hình 21 biểu diễn số tiền Việt Nam thu được khi xuất khẩu cà phê và xuất khẩu gạo trong ba năm 2017, 2018, 2019. a) Tính tổng số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê trong ba năm 2017, 2018, 2019. b) Số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2018 nhiều hơn số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2019 là bao nhiêu? c) Tính tổng số tiền thu được khi xuất khẩu gạo trong ba năm 2017, 2018, 2019. d) Số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2018 nhiều hơn số tiền thu được khi xuất

 • Giải Bài 6 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau: Lần tung Kết quả tung Số lần xuất hiện mặt N Số lần xuất hiện mặt S Tính xác suất thực nghiệm: a) Xuất hiện mặt N; b) Xuất hiện mặt S.

 • Giải Bài 7 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau: Tính xác suất thực nghiệm: a) Xuất hiện mặt 1 chấm; b) Xuất hiện mặt 2 chấm; c) Xuất hiện mặt 3 chấm; d) Xuất hiện mặt 4 chấm; e) Xuất hiện mặt 5 chấm; g) Xuất hiện mặt 6 chấm.

 • Giải Bài 2 trang 22 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Một câu lạc bộ có 24 thành viên. Người phụ trách thống kê những thành viên có mặt tại câu lạc bộ trong một tuần như ở bảng bên a) Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. b) Ngày nào có mặt đầy đủ tất cả các thành viên của câu lạc bộ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí