Giải Bài 3 trang 23 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Do tác động của En Ni-nô (El Nino), mùa mưa năm 2015 đến muộn và kết thúc sớm nên mực nước sông Mê Kông xuống thấp nhất trong 90 năm qua. Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn héc-ta lúa. 

Biểu đồ ở Hình 19 cho biết diện tích lúa bị hại do xâm nhập mặn vào cuối năm 2015 và đầu năm của một số tỉnh. Tính tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh đó. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh= diện tích lúa bị hại tỉnh Kiên Giang+ diện tích lúa bị hại tỉnh Cà Mau+ diện tích lúa bị hại tỉnh Bến Tre

Lời giải chi tiết

Tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh là: 54 000 + 50 000 + 14 000 = 118 000 (ha)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài