Giải Bài 6 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần tung

Kết quả tung

Số lần xuất hiện mặt N

Số lần xuất hiện mặt S

1

?

 

?

 

?

...

?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện mặt N;                                       b) Xuất hiện mặt S.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng

Số lần xuất hiện mặt N : Tổng số lần tung đồng xu

*Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng

Số lần xuất hiện mặt S : Tổng số lần tung đồng xu

Lời giải chi tiết

a)Xác suất xuất hiện mặt N là:

Số lần xuất hiện mặt N : 15

b) Xác suất xuất hiện mặt S là:

Số lần xuất hiện mặt S : 15

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài