Giải Bài 1 trang 22 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cuối học kì I, nhà trường khen thưởng mỗi lớp ba học sinh tiêu biểu. Lớp 6A có nhiều bạn vừa học giỏi vừa tích cực tham gia các hoạt động. Cô giáo chủ nhiệm chọn năm bạn xứng đáng nhất để lớp bình chọn. Cô giáo lập phiếu bầu theo mẫu như ở Hình 17. Mỗi học sinh được nhận một phiếu, trên mỗi dòng của phiếu chọn đúng một trong hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”.

Kết quả bình chọn của cả lớp được cô giáo thống kê lại trong Hình 18

Hãy lập danh sách ba bạn của lớp 6A được khen thưởng.

STT

Họ và tên  

Đồng ý

Không đồng ý

1

Nguyễn Thị An

 

 

2

Vũ Văn Cường

 

 

3

Phạm Thu Hoài 

 

 

4

Bùi Bình Minh

 

 

5

Nguyễn Văn Nam

 

 

Hình 17

STT 

Họ và tên    

Đồng ý

Không đồng ý

1

Nguyễn Thị An   

31

5

2

Vũ Văn Cường

20

16

3

Phạm Thu Hoài

33

3

4

Bùi Bình Minh

27

9

5

Nguyễn Văn Nam

18

18

Hình 18

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn 3 bạn có số phiếu đồng ý nhiều nhất

Lời giải chi tiết

Danh sách 3 bạn được thưởng của lớp 6A là: 

STT

Họ và tên

1

Phạm Thu Hoài

2

Nguyễn Thị An

3

Bùi Bình Minh

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài