Giải Bài 64 trang 23 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho a, b là các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện a chia 51 dư 2 và b chia 17 dư 3. Hỏi 2a+3b có là bội của 17 không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số dư của 2a và 3b cho 17

Lời giải chi tiết

Do a chia 51 dư 2 nên 2a chia 51 dư 4. Mà 51 chia hết cho 17 nên 2a chia 17 dư 4

Do b chia 17 dư 3 nên 3b chia cho 17 dư 9

Nên 2a+3b chia 17 dư 4+9=13

Vậy 2a+3b không là bội của 17


Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu