Giải Bài 60 trang 22 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao: C= 13 + 133 + 177.135 – 12 không chia hết cho 13.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a chia hết cho n, b chia hết cho n thì tổng a+b và hiệu a-b cũng chia hết cho n

Nếu a chia hết cho n, b không chia hết cho n thì a+b và a-b cũng không chia hết cho n

Lời giải chi tiết

Ta có 13; 133; 177.135 đều chia hết cho 13, nhưng 12 không chia hết cho 13 nên C không chia hết cho 13


Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu