Giải bài 6 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình ảnh và cho biết đây là thành tựu văn boá nào của cư dân Chăm-pa. Hãy viết một đoạn (2 ~ 3 dòng) về thành tựu văn boá này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Đây là hình tượng Vũ Nữ Apsara được chạm khắc trên bệ thờ của di tích Trà Kiệu bằng đá sa thạch. Đây là thành tựu văn hóa về nghệ thuật (điêu khắc đá). Điêu khắc đá có 2 loại chính là phù điêu và tượng có chủ đề về thần voi, sư tử, vũ nữ Apasara.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu