Giải bài 4 trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Xã hội Chăm-pa gồm những tầng lớp chính nào?

A. Tăng lữ, thương nhân, nông dân, thợ thủ công.

B. Tăng lữ, quý tộc, nông dân, dân tự do, nô lệ.

C. Quý tộc, chủ nô, nông dân, thương nhân, nô lệ.

D. Quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công, nô lệ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 92 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn B.

Xã hội Chăm-pa gồm những tầng lớp chính: tăng lữ, quý tộc, nông dân, dân tự do, nô lệ.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu