Giải bài 5 trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Ý nào dưới đây không đúng về các thành tựu văn hoá của Chăm-pa?
A. Cư dân Chăm-pa có thói quen ở nhà sàn.
B. Từ thế kỉ IV, cư dân Chăm-pa đã sáng tạo ra chữ viết riêng, gọi là chữ Phạn,
C. Người Chăm xưa thờ tín ngưỡng đa thần (thần Núi, thần Nước, thần Lúa, thần Biển,...)
D. Kiến trúc và điều khắc Chăm-pa được thể hiện qua các đền, tháp thờ thần, Phật như: Thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương (Quảng Nam)...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 93 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn B. 

“Từ thế kỉ IV, cư dân Chăm-pa đã sáng tạo ra chữ viết riêng, gọi là chữ Phạn” không đúng về các thành tựu văn hoá của Chăm-pa.

=> Vì chữ Phạn do người Ấ Độ sáng tạo  ra, người Chăm pa chỉ tiếp thu và dựa vào đó sáng tạo ra chữ viết cho dân tộc mình.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu