Giải bài 49 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Trên Hình 39 có bao nhiêu góc? Kể tên các góc  đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

Lời giải chi tiết

Lần lượt ghép mỗi tia với các tia còn lại. Lưu ý, ghép sao cho các góc tạo thành không trùng với góc đã nêu.

Tia Om: lần lượt ghép với 4 tia: Ot, Oz, Oy, Ox ta được 4 góc tương ứng: \(mOt,\,mOz,\,mOy,\,mOx\)

Tia Ot: lần lượt ghép với 3 tia: Oz, Oy, Ox ta được 3 góc tương ứng: \(tOz,\,tOy,\,tOx\)

Tia Oz: lần lượt ghép với 2 tia: Oy, Ox ta được 2 góc tương ứng: \(zOy,\,zOx\)

Tia Oy: ghép với tia Ox ta được 1 góc tương ứng: \(yOx\)

Vậy tổng góc tạo thành là: \(4 + 3 + 2 + 1 = 10\) góc


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5: Góc - Cánh diều