Giải bài 47 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

a) Đo các góc \(BAC,BMA,ACB\) ở Hình 38, từ kết quả đó cho biết góc nào là góc nhọn, góc tù và góc bẹt?

b) Sắp xếp các góc trên theo thứ tự giảm dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc nhọn có số đo lón hơn 0° và nhỏ hơn 90°;

Góc vuông có số đo bằng 90°;

Góc tù có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°;

Góc bẹt có số đo bằng 180°.

Lời giải chi tiết

a)

Góc \(BAC\)là góc vuông (có số đo bằng \({90^o}\))

Góc \(BMA\) là góc nhọn (có số đo bằng \({60^o}\))

Góc \(BMC\)là góc tù (có số đo bằng \({120^o}\))

Góc \(ACB\) là góc nhọn (có số đo bằng \({30^o}\))

b)

Các góc theo thứ tự giảm dần là:

\(BMC,BAC,BMA,ACB\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5: Góc - Cánh diều