Giải bài 48 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho góc \(pKq\)bằng \({100^o}\) và một điểm I nằm trong góc đó. Phát biểu nào sau đây đúng?

a) Góc pKI luôn là góc nhọn

b) Góc pKI luôn là góc tù

c) Góc pKI luôn là góc vuông

d) Góc pKI luôn có thể là góc nhọn, góc tù hoặc góc vuông

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc nhọn có số đo lón hơn 0° và nhỏ hơn 90°;

Góc vuông có số đo bằng 90°;

Góc tù có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°;

Góc bẹt có số đo bằng 180°.

Lời giải chi tiết

a) sai chẳng hạn:

 

b) sai, chẳng hạn:

 

c) sai, vì nó đều có thể là góc tù hoặc góc nhọn.

d) Đúng

Chọn đáp án d).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5: Góc - Cánh diều