Giải bài 46 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai?

a) Góc có số đo 135° là góc tù.

b) Một góc không phải là góc tù thì phải là góc nhọn.

c) Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn.

d) Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù.

e) Góc tù có số đo lớn hơn số đo của góc vuông.

g) Góc nhọn có số đo nhỏ hơn số đo của góc vuông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc nhọn có số đo lón hơn 0° và nhỏ hơn 90°;

Góc vuông có số đo bằng 90°;

Góc tù có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°;

Góc bẹt có số đo bằng 180°.

Lời giải chi tiết

a) Đúng vì 180 > 135 > 90

b) Sai vì góc vuông (có số đo bằng 90°) không là góc tù và cũng không là góc nhọn

c) Đúng, theo định nghĩa về góc nhọn

d) Sai, các góc nhọn (số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90°) không là góc vuông nhưng cũng không phải góc tù.

e) Đúng, vì mọi góc tù đều có số đo lớn hơn 90° (và nhỏ hơn 180°).

g) Đúng, vì mọi góc nhọn đều có số đo nhỏ hơn 90° (và lớn hơn 0°)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5: Góc - Cánh diều