Giải bài 42 trang 99 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Bây giờ là 5 giờ 15 phút. Sau ít nhất bao nhiêu phút nữa thì kim giờ và kim phút tạo thành hai tia đối nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kim giờ và kim phút đối nhau, tức là hai tia tạo thành một đường thẳng

Lời giải chi tiết

Lúc 6 giờ 00: kim phút và kim giờ thẳng nhau.

Vậy sau 45 phút nữa.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5: Góc - Cánh diều