Giải bài 45 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Đọc tên góc, đỉnh và các cạnh của góc trong các hình Hình 37a, Hình 37b, Hình 37c.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Hai tia \((Ox,Oy)\) được gọi là hai cạnh của góc. Gốc chung (O) của hai tia được gọi là đỉnh của góc.

Lời giải chi tiết

a)

Góc \(xPy\): có đỉnh là P, hay cạnh là các tia Px, Py

Góc \(ySz\): có đỉnh là S, hay cạnh là các tia Sx, Sy

b)

Góc \(xOt\): có đỉnh là O, hay cạnh là các tia Ox, Ot

Góc \(tOy\): có đỉnh là O, hay cạnh là các tia Ot, Oy

Góc \(xOy\): có đỉnh là O, hay cạnh là các tia Ox, Oy

c)

Góc \(aOb\): có đỉnh là O, hay cạnh là các tia Oa, Ob

Góc \(aOc\): có đỉnh là O, hay cạnh là các tia Oa, Oc

Góc \(aOd\): có đỉnh là O, hay cạnh là các tia Oa, Od

Góc \(bOc\): có đỉnh là O, hay cạnh là các tia Ob, Oc

Góc \(bOd\): có đỉnh là O, hay cạnh là các tia Ob, Od

Góc \(cOd\): có đỉnh là O, hay cạnh là các tia Oc, Od


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5: Góc - Cánh diều