Giải bài 40 trang 97 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho các điểm \({A_1},{A_2},...,{A_{2000}}\) phân biệt cùng thuộc một đường thằng. Có bao nhiêu cặp tia đối nhau? (Các tia trùng nhau tính là một tia)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các điểm này cùng nằm trên một đường thẳng và tạo thành các tia. Để hai tia đối nhau thì chúng phải chung gốc và tạo thành một đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Cứ mỗi điểm trong số 2000 điểm \({A_1},{A_2},...,{A_{2000}}\) lại chia đường thẳng đó thành hai tia đối nhau.

Do đó có 2000 cặp tia đối nhau.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Tia - Cánh diều