Giải bài 35 trang 96 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho điểm M nằm trên tia AB.

a) Hai điểm B, M nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm A?

b) Có thể khẳng định: “Điểm M luôn nằm giữa hai điểm A, B” không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ tia AB (có gốc là A, đi qua và kéo dài về phía điểm B), lấy điểm M.

Lời giải chi tiết

a)

Có hai trường hợp xảy ra:

 

Hoặc:

 

Cả hai trường hợp thì M và B đều nằm cùng phía đối với điểm A.

b) Không. Chẳng hạn:

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Tia - Cánh diều