Giải bài 34 trang 96 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

a) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: đường thẳng xy với điểm A nằm trên xy, điểm M thuộc tia Ax, điểm N thuộc tia Ay.

b) Viết tên một cặp tia đối gốc M.

c) Viết tên một cặp tia trùng nhau gốc A

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điếm O gọi là một tia gốc O

- Hai tia chung gốc Om, On tạo thành đường thẳng mn gọi là hai tia đối nhau.

- Lấy điểm M khác O thuộc tia Oy. Tia Oy còn có tên là tia OM. Tia Oy và tia OM là hai tia

trùng nhau. Hai tia trùng nhau thì phải có chung điểm gốc.

Lời giải chi tiết

a)

 

b)

 

c) Hai tia Ax và At trùng nhau

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Tia - Cánh diều