Giải bài 37 trang 97 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy điểm A thuộc tia Ox, OA = 6 cm. Lấy điểm B và C thuộc tia Oy sao cho OB = 6 cm và OC = 11 cm. Chứng tỏ rằng:

a) O là trung điểm của đoạn thằng AB.

b) Độ dài đoạn thẳng AC bằng 17 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Hai tia chung gốc Om, On tạo thành đường thẳng mn gọi là hai tia đối nhau.

+ Trung điểm O của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A và B sao cho \(OA = OB\)

Lời giải chi tiết

a) Vì tia Ox và Oy đối nhau, A thuộc tia Ox, B thuộc tia Oy

Nên A và B nằm về hai phía đối với O hay O nằm giữa A và B.

Lại có: OA = OB = 6 cm

Suy ra O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Ta có: C thuộc tia Oy là tia đối với tia Ox chứa A.

Do đó: O nằm giữa A và C nên \(AC = OA + OC = 6 + 11 = 17(cm)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Tia - Cánh diều