Giải bài 39 trang 97 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho ba điểm A, B, C. Khi nào:

a) Hai tia BA, BC đối nhau?

b) Hai tia CA,CB trùng nhau?

c) Hai tia AB, AC không trùng nhau và cũng không đối nhau?

Lời giải chi tiết

a) 3 điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C.

b) 3 điểm A, B, C thẳng hàng và A và B nằm cùng phía đối với C

c) 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Tia - Cánh diều