Giải bài 33 trang 96 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

a) Hai tia chung gốc Kp, Kg tạo thành đường thẳng pg gọi là hai tia đối nhau.

b) Hai tia trùng nhau thì phải có chung điểm gốc.

c) Hai tia có chung điểm gốc thì đối nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điếm O gọi là một tia gốc O

- Hai tia chung gốc Om, On tạo thành đường thẳng mn gọi là hai tia đối nhau.

- Lấy điểm M khác O thuộc tia Oy. Tia Oy còn có tên là tia OM. Tia Oy và tia OM là hai tia

trùng nhau. Hai tia trùng nhau thì phải có chung điểm gốc.

Lời giải chi tiết

Phát biểu a) đúng

 

Phát biểu b) đúng.

Phát biểu c) sai, chẳng hạn: Hai tia Ox và Oy có chung gốc O nhưng không đối nhau (do không tao thành một đường thẳng)

 

Chọn c).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Tia - Cánh diều