Giải bài 36 trang 97 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

a) Hãy kể tên hai tia chung gốc Q trong Hình 31.

b) Hai tia Pd và PN có trùng nhau không?

c) Hai tia MP và Mb có là hai tia đối nhau không?

d) Điểm P nằm giữa hai điểm N, Q hay nằm giữa hai điểm M, Q?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai tia chung gốc Om, On tạo thành đường thẳng mn gọi là hai tia đối nhau.

- Lấy điểm M khác O thuộc tia Oy. Tia Oy còn có tên là tia OM. Tia Oy và tia OM là hai tia

trùng nhau. Hai tia trùng nhau thì phải có chung điểm gốc.

Lời giải chi tiết

a) Hai tia chung gốc Q: Qa và Qd

Có hai trường hợp xảy ra:

b) Hai tia Pd và PN có trùng nhau vì điểm N thuộc tia Pd

c) Hai tia MP và Mb là hai tia đối nhau vì chung gốc và tạo thành một đường thẳng

d) Điểm P nằm giữa hai điểm N, Q.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Tia - Cánh diều