Bài 22 trang 53 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 22 trang 53 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình: a) 8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6) ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình:

LG a

\(8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6)\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Giải chi tiết:

\(8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6) \)

\(⇔ 8x + 3x + 3 > 5x – 2x + 6\) 

\( \Leftrightarrow 8x + 3x - 5x + 2x > 6 - 3\)

\(⇔ 8x > 3\)

\( \Leftrightarrow x > \dfrac{3}{8}\)

Vậy nghiệm là \(x > \dfrac{3}{8}\)

LG b

\(2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x +3)\). 

Phương pháp giải:

Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Giải chi tiết:

 \(2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x +3)\) 

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow 12{x^2} - 2x > 12{x^2} + 9x - 8x - 6 \cr 
& \Leftrightarrow 12{x^2} - 2x -12{x^2} - 9x+8x> - 6 \cr 
& \Leftrightarrow - 3x > - 6 \cr 
& \Leftrightarrow x < \left( { - 6} \right):\left( { - 3} \right) \cr 
& \Leftrightarrow x < 2 \cr} \)

Vậy nghiệm là \(x < 2\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.